Pontevedra

In het zuidwesten van de autonome regio Galicia ligt de stad Pontevedra, midden in de gelijknamige provincie. De stad telt op dit moment zo’n 81.000 inwoners en behoort daarmee tot de kleinere steden van Spanje. De regio heeft, opmerkelijk genoeg, net als Nederland een gematigd zeeklimaat, met zachte winters en koele zomers. Zo ligt de temperatuur in de winter gemiddeld op ongeveer 10 graden en in de zomer ligt de temperatuur volgens het langjarig gemiddelde op ongeveer 20 graden en dat is in vergelijking met de gemiddelde 23 graden van Nederland tijdens de zomer, zelfs een fractie lager dan bij ons. Verder moet je beslist niet voor het mooie weer naar deze regio afreizen, want de dagen met regen hebben hier echt de overhand op jaarbasis. Er valt gemiddeld tussen 1700 en 1900 millimeter op jaarbasis verspreid over gemiddeld 102 regendagen. Ter vergelijking…. In Nederland valt ongeveer 700 a 800 millimeter per jaar.

Er bestaat een legende volgens welke de stad rond 1200 v.Chr. werd gesticht door Teukros, een van de helden uit de Trojaanse Oorlog. Volgens dit verhaal zou Teukros in Pontevedra terecht zijn gekomen nadat hij door zijn vader Telamon was weggestuurd. Teukros zou hier een vesting hebben gebouwd met de naam Helenes, en daarna zou hij getrouwd zijn met Helena, de dochter van koning Putrecht die op dat moment het Griekse leger naar Athene toe leidde. Archeologisch onderzoek heeft geen bewoning voor de bezetting van Galicië door de Romeinen kunnen aantonen. In een eerdere fase waren geschiedschrijvers van mening dat de stad was gebouwd op een eerdere nederzetting Ad Duas Pontes (de twee bruggen) geheten. Maar recent historisch onderzoek heeft aangetooond dat de nederzetting Turocqua, gelegen aan de via Romana XIX in de monding van de rivier de Lérez, de eerste woonplaats van de Romeinen was. De naam Pontevedra is afkomstig uit het Latijn en betekent oude brug.

Ferdinand II van León (1137-1188) gaf de stad speciale handelsrechten waardoor Pontevedra een economische vooruitgang meemaakte. Er werden bruggen en wegen gebouwd. De volgende driehonderd jaar bleef de stad groeien. Hendrik IV van Castilië verleende de stad het recht tot het houden van een markt die 30 dagen mocht duren. Deze werd gehouden op een plein, de Plaza de la Herrería. De stad groeide door tot aan het einde van de 16e eeuw en werd een van de belangrijkste steden van Galicië.

Na de 16e eeuw nam de betekenis van Pontevedra af. De stad had last van de voortdurende oorlogvoering met Nederland, Engeland en Portugal. De economische crisis ging tevens gepaard met epidemieën waaronder de pest. Gedurende de 17e en de 18e eeuw werd de bevolking van de stad gehalveerd, deels door emigratie, deels door een hoog sterftecijfer.Aan het begin van de 19e eeuw was Pontevedra een onbeduidende provinciestadje geworden. In 1833 werd Galicië in vier provincies verdeeld en werd Pontevedra de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Als administratief centrum beleefde de stad weer een bescheiden groei.

Rond de overgang van de 19e naar de 20e eeuw werd Pontevedra een cultureel centrum en basis van een nationalistische beweging, het Galeguismo, met als hoofdrolspelers onder andere Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, en Alexandre Bóveda. Deze richtten in 1931 de Partido Galeguista op. De nationalistische beweging wordt tijdens de dictatuur van Spanje volledig onderdrukt. Door het centralisme van Francisco Franco wordt ook Pontevedra minder belangrijk. Gedurende de jaren ’60 leeft de stad op door de vestiging van industrie. Sinds 1999 beleeft de stad een opleving. Historische monumenten zijn hersteld. De stad werd heringericht en aantrekkelijker werd voor toeristen. Daarnaast opende de universiteit van Vigo dependances van faculteiten.

Pontevedra heeft een historisch stadscentrum, met gebouwen in gotische en romaanse bouwstijl. Het centrum kent vele mooie pleinen waaronder de Plaza de la Verdura, Plaza de la Ferreira en de Plaza de la Leña. De gotische bouwstijl is terug te vinden in de basiliek van Santa María en in de resten van het klooster van Santo Domingo.

Er zijn verschillende musea in de stad, waaronder het Museo Provincial de Pontevedra en het museum van Keltische kunst, het Museo del Arte Celta. Dichtbij Pontevedra zijn verschillende kleinere dorpen en steden die vooral Spaanse toeristen trekken, zoals Sanxenxo, O Grove en het eiland Illa da Toxa. De Portugese weg van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela loopt vanuit Portugal via Tui en Pontevedra tot aan Santiago de Compostela.